Zorgvraagzwaarte

Zorgvraagzwaarte
Wanneer aan de diagnose eis voldaan is, bepaalt de zorgvraagzwaarte het type behandeling dat u in de basis GGZ vergoed krijgt. De verschillende behandelingen (zorgproducten) heten Kort, Middel, Intensief en Chronisch.

Kort:
Er is sprake van lichte problematiek, met relatief weinig klachten en beperkte impact op het dagelijks functioneren.

Middel
De problematiek is matig ernstig, met wat meer klachten dan noodzakelijk voor de diagnose en waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.

Intensief
Er is ernstige problematiek. De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en er is uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.

Chronisch
Er is sprake van risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problemen in remissie.
Er is sprake van een laag tot matig risico.

Geen gevaar of te complex
Er mag geen gevaar voor uzelf of anderen bestaan en er mogen niet te veel verschillende klachten en omstandigheden verbetering ten aanzien van uw hulpvraag in de weg staan. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt hulp in de specialistische GGZ vergoed.

Aantal producten
Bij een aantal zorgverzekeraars wordt per jaar slechts één product vergoed. Bij sommige andere verzekeraars wordt vereist dat het om een nieuwe hulpvraag of nieuwe diagnose gaat.

volgende pagina: >>