Voor wie ?

Seksuologie en Psychologie Praktijk Assen is een praktijk voor volwassenen en adolescenten binnen de generalistische basis GGZ. Dit betekent dat u zich kunt aanmelden met klachten waarvan aangenomen kan worden dat die via een kortdurende behandeling verholpen kunnen worden.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

Relatieproblemen ** Seksuele problemen **
Depressieklachten Burn-out**
ADHD Eetproblemen
Angstklachten zoals paniekstoornis of hyperventilatie Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden
Klachten nadat u iets ergs is overkomen/
traumatische ervaringen
Allochtone cliënten met psychische problemen

** deze klachten worden niet vergoed door de zorgverzekering, tenzij er naast de genoemde klacht (bijvoorbeeld relatieprobleem) ook sprake is van een DSM aandoening.

volgende pagina: Behandeling in de basis-ggz en vergoeding >>