Angstklachten

Angstklachten.

Hoewel angst in de basis een goede primaire reactie is van de mens, onderscheidt normale (of nuttige angst) zich van een angststoornis, door het optreden van angst terwijl er objectief gezien geen gevaar dreigt.

Het gemeenschappelijke kenmerk van de groep van angststoornissen is dan ook dat er sprake is van angstige reacties die niet redelijk zijn. Iemand maakt heftige angsten door, die niet in verhouding staan tot het reële gevaar. Deze angstige reacties hinderen iemand  in zijn sociaal of beroepsmatig functioneren.

Angststoornissen kunnen goed behandeld worden. Ongeveer twee derde van de cliënten met angststoornissen heeft na een behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) aanmerkelijk minder klachten.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie wordt u geleerd de gedachten anders te sturen en de invloed van het denken op emoties en gedrag te onderkennen. Bij angstklachten heeft u angstwekkende gedachten. Door het vermijden van situaties die deze angstgedachten oproepen, blijft de angst in stand: telkens als u denkt te ontsnappen aan gevaar, bevestigt u eigenlijk de gedachte dat er gevaar is. In de cognitieve therapie wordt deze manier van denken aangepakt en veranderd. U leert er andere, helpende gedachten voor in de plaats te zetten. Daarnaast wordt er met u geoefend met het doorbreken van het vermijdingsgedrag. Ik begeleid u tijdens het proces van oefenen met en werken aan het doorstaan van die situaties die u eerst zo angstig maakten.

volgende pagina: >>