Voor de verwijzer: wie kan verwezen worden? in- en exclusie criteria

Inclusie criteria:

Ik werk als gezondheidszorgpsycholoog in de basis GGZ. U kunt als verwijzer cliënten met de volgende diagnosen naar mij verwijzen:

Cliënten met een stemmingsstoornis, angststoornis, PTSS, ADHD, seksuele problemen, seksueel trauma, relationele problematiek, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen, burn out.

Exclusie criteria:

Cliënten waarbij (vermoedelijk) autisme de hoofdklacht is, cliënten met ernstige verslavingsproblematiek, crisisgevoelige cliënten en/of suïcidaal gedrag, cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, cliënten met een psychotische stoornis.

Het onderscheid tussen doorverwijzing naar de basis GGZ dan wel naar de specialistische GGZ vindt u in:  https://www.praktijksteun.nl/doorverwijsmodel

volgende pagina: >>