Kwaliteitsstandaarden die SPPA toepast

In de GGZ behandelt de therapeut zoveel mogelijk volgens zogeheten kwaliteitsstandaarden. Hieronder vallen zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen. Alle kwaliteitsstandaarden beschrijven in feite wat goede zorg is vanuit het perspectief van de cliënt. De uitgebreide beschrijving kunt u vinden via: kwaliteitsstandaarden 

SPPA past de zorgstandaarden over angstklachten, depressieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, seksuele disfuncties en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) toe.

Wat betreft de generieke modules past SPPA de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts en generalistische basisGGZ (LGA) toe. De module “e-Health” en daarnaast de module “samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek” worden eveneens toegepast.

Op thuisarts.nl zijn de zorgstandaarden voor u als cliënt overzichtelijk en in begrijpelijke taal te lezen:

ik-heb-gegeneraliseerde-angststoornis

ik-overweeg-behandeling-voor-mijn-depressie

ik-heb-persoonlijkheidsstoornis

Ik wil een behandeling voor onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

volgende pagina: >>