Cliëntervaringen

Ik hecht veel waarde aan hoe u de zorg die ik verleen ervaart. Op- en aanmerkingen over de behandeling of over de behandelaar worden serieus genomen. Ik nodig u uit om deze met mij te delen, in een gesprek of per e-mail. Als ik weet wat u prettig of juist niet prettig vindt, kan ik er voor zorgen dat uw behandeling hier beter bij aansluit.

Als u wilt weten hoe cliënten de behandeling bij mij ervaren hebben, kunt u hiervoor kijken naar de gemiddelde score op de klanttevredenheidstest (de CQ-index) die cliënten na afloop van hun behandeling bij mij ingevuld hebben. De CQ-index vraagt naar de bejegening door de therapeut, samen beslissen, uitvoering van de behandeling, informatie die u kreeg over de behandeling, het betrekken van een naaste in de behandeling, informatie over cliëntenorganisaties en een eindbeoordeling van de behandeling. Op de vraag “welk cijfer geeft u aan de behandeling?” gaven cliënten mij in 2021 een 9,1 als rapport-cijfer! In 2020 was het rapport-cijfer een 8,9.

In 2021 kreeg ik van cliënten voor bejegening door de therapeut 4,9 van de 5 punten, voor samen beslissen 4,5 van de 5 punten en voor uitvoering van de behandeling 4,6 van de 5 punten. Ik ben blij met deze mooie waarderingen.

In 2022 wil ik het geven van informatie over cliëntenorganisaties en zelfhulpgroepen extra aandacht geven, door folders van relevante zelfhulpgroepen en cliëntenorganisaties op tafel in het oog te leggen. Ik hoop hierdoor dat het vaker een gespreksthema wordt, voor zowel mij als de cliënt die er behoefte aan heeft.

SPPA actualiseert de uitkomsten van de klanttevredenheid jaarlijks.

U kunt ook kijken op ZorgkaartNederland wat cliënten vinden van hun behandeling bij mij en u kunt daar uiteraard zelf ook een beoordeling achterlaten. Positieve maar ook kritische feedback is welkom!

Cliënten gaven mij in 2021 op ZorgkaartNederland.nl een 9,5 als rapportcijfer!

Op basis van de beoordelingen heb ik de muziek in de wachtruimte op een rustige zender gezet. Verschillende cliënten gaven namelijk aan dat ze de muziek te hard vonden en dat er teveel gekletst werd op de radio, wat ze als storend ervoeren.

Via de onderstaande link krijgt u de informatie op Zorgkaart die gaat over mijn praktijk.

Zorgkaart Nederland

volgende pagina: >>