Cliëntervaringen

Als u wilt weten hoe cliënten de behandeling bij mij ervaren hebben, kunt u hiervoor kijken naar de gemiddelde score op de klanttevredenheidstest (de CQ-index) die cliënten na afloop van hun behandeling bij mij ingevuld hebben. De CQ-index vraagt naar de bejegening door de therapeut, de bereikbaarheid, samen beslissen, uitvoering van de behandeling, informatie over bijwerkingen, bespreken van de resultaten van de ROM vragenlijst en een eindbeoordeling van de behandeling. Op de vraag “welk cijfer geeft u aan de behandeling?” gaven cliënten mij in 2020, net als in 2019, als rapportcijfer 8,9.

In 2020 kreeg ik van cliënten voor bejegening door de therapeut 4,8 van de 5 punten, voor samen beslissen 4,4 van de 5 punten en voor uitvoering van de behandeling 4,4 van de 5 punten. Ik ben blij met deze mooie waarderingen.

Samen Beslissen kreeg van mij extra aandacht, gezien de score van 3,9 op 5 in 2019. Eén van de onderdelen van Samen Beslissen is het geven van informatie over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en patiëntenverenigingen.  De extra aandacht die ik in 2020 gaf aan dit thema, vertaalde zich in een hogere tevredenheid bij cliënten hierover en een score die steeg van 3,9 naar 4,4.

In 2017 scoorde ik slechts matig op het onderdeel “bespreken van de resultaten van de ROM vragenlijst”. Ik heb hier een verbeterplan op ingezet, met als gevolg dat de score op deze vraag in 2018 verbeterd is naar voldoende. Door de uitkomst van de CQ-index serieus te nemen en een verbeterplan op te stellen en uit te voeren, wordt de kwaliteit van zorg dus gemonitord en waar nodig verbeterd.

SPPA actualiseert de uitkomsten van de klanttevredenheid jaarlijks.

U kunt ook kijken op ZorgkaartNederland wat cliënten vinden van hun behandeling bij mij.

Cliënten gaven mij in 2020 op ZorgkaartNederland een 9,4 als rapportcijfer.

ZorgkaartNederland.nl is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Via de onderstaande link krijgt u de informatie op ZorgkaartNederland over mij. SPPA actualiseert de beoordeling van cliënten op Zorgkaartnederland jaarlijks.

Zorgkaart Nederland

volgende pagina: >>