Cliëntervaringen

Ik hecht veel waarde aan hoe u de zorg die ik verleen ervaart. Op- en aanmerkingen over de behandeling of over de behandelaar worden serieus genomen. Ik nodig u uit om deze met mij te delen, in een gesprek of per e-mail. Als ik weet wat u prettig of juist niet prettig vindt, kan ik er voor zorgen dat uw behandeling hier beter bij aansluit.

Als u wilt weten hoe cliënten de behandeling bij mij ervaren hebben, kunt u hiervoor kijken naar de gemiddelde score op de klanttevredenheidstest (de CQ-index) die cliënten na afloop van hun behandeling bij mij ingevuld hebben. De CQ-index vraagt naar de bejegening door de therapeut, samen beslissen, uitvoering van de behandeling, informatie die u kreeg over de behandeling, het betrekken van een naaste in de behandeling, informatie over cliëntenorganisaties en een eindbeoordeling van de behandeling. Op de vraag “welk cijfer geeft u aan de behandeling?” gaven cliënten mij in 2023 een 9,1 als rapportcijfer! In 2022 was het rapportcijfer eveneens een 9,1.

In 2023 kreeg ik van cliënten voor bejegening door de therapeut 5 van de 5 punten, voor samen beslissen 4,5 van de 5 punten, voor uitvoering van de behandeling 4,7 van de 5 punten en voor informatie over de behandeling 4,7 van de 5 punten. Ik ben blij met deze mooie waarderingen.

In 2024 blijf ik het samen beslissen extra aandacht geven, door folders van de toolkit samen beslissen op de tafel in mijn spreekkamer in het oog te leggen. De toolkit samen beslissen is er voor mensen met angststoornissen, depressie, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. De toolkit legt heel duidelijk en overzichtelijk uit, hoe de client samen met de hulpverlener en/of naaste kan beslissen welke begeleiding en behandeling passend zijn bij de situatie van hem/haar. In de toolkit wordt ook informatie over patientenorganisaties gegevens. En er staat ook uitleg over een stoornis in de vorm van een beeldverhaal in. Ik hoop en verwacht dat het samen beslissen met behulp van de toolkit nóg beter een gespreksthema wordt, tussen de cliënt en mijzelf.

SPPA actualiseert de uitkomsten van de klanttevredenheid jaarlijks.

U kunt ook kijken op ZorgkaartNederland wat cliënten vinden van hun behandeling bij mij en u kunt daar uiteraard zelf ook een beoordeling achterlaten. Positieve maar ook kritische feedback is welkom!

Cliënten gaven mij in 2023 op ZorgkaartNederland.nl een 9,7 als rapportcijfer!

Op basis van de beoordelingen blijft de muziek in de wachtruimte op een rustige zender staan, aangezien cliënten aangaven dat ze dit een prettige verandering vonden. De hierboven beschreven folders van de toolkit zullen ook in de wachtkamer blijven liggen, zodat cliënten deze al eens kunnen doorbladeren.

Via de onderstaande link krijgt u de informatie op Zorgkaart die gaat over mijn praktijk.

Zorgkaart Nederland

volgende pagina: >>