Werkwijze: kortdurend en generalistisch

Mijn werkwijze is generalistisch en kortdurend.

Wat kunt u verwachten van een generalistische, kortdurende behandeling?

We starten met het formuleren van een hulpvraag en behandeldoelen. We werken aan uw eigen kracht, zodat u zo snel mogelijk zelfstandig verder kunt. En u weet vooraf hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren. De behandeling zet in op het vermogen van u als client, om met zelfregie met de uitdagingen die bij het leven horen om te gaan.

Generalistisch en kortdurend behandelen met een transdiagnostische blik.

Transdiagnostisch betekent: diagnose overstijgend. Als behandelaar kijk ik naar u als mens. Wat zijn uw uitdagingen, wat vindt u belangrijk en wat wilt u bereiken?

De hulpvraag en de behandeldoelen

Een behandeling start bij mij met het formuleren van een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen. Dat gaat vaak over specifieke zaken die u niet meer of juist wel wilt kunnen doen of ervaren.

Uw eigen kracht

In de behandeling staat uw eigen kracht centraal! Door die aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen, zorgen we dat u zo snel mogelijk zelfstandig verder kunt. Dat doen we stap voor stap. Ik bied u handvatten en we kijken samen hoe uw omgeving hierbij kan helpen. Bij veel behandelingen werken we met eHealth-modules, of huiswerk, zodat u al direct thuis zelfstandig aan de slag kunt.

Een voorspelbare behandelduur

Meestal telt een behandeltraject in totaal 600 minuten aan consulttijd. Dat is de tijd die u direct met mij als behandelaar in contact bent (in de praktijk of digitaal). Soms is een langere behandeling nodig, bijvoorbeeld als u meerdere klachten heeft die met elkaar samenhangen. Ook dan kunnen we vooraf inschatten hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren.

We evalueren regelmatig of we op de goede weg zitten. Zo nodig stellen we de keuzes die we samen maken bij. Als blijkt dat ik u toch niet goed genoeg kan helpen, dan bespreken we dat en verwijs ik u naar passende zorg.

Als u meer wilt weten over hoe ik het behandeltraject vorm geef, dan kunt u dit lezen in “opbouw van de behandeling”.

volgende pagina: >>