Voor wie?/ Met welke klachten? /En welke behandeling is mogelijk?

Voor wie?

Seksuologie en Psychologie Praktijk Assen is een praktijk voor volwassenen binnen de generalistische basis GGZ. Ik richt mij in mijn praktijk niet op een specifieke doelgroep. Alle volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden.

Met welke klachten kunt u zich aanmelden?

depressieve klachten
angstklachten
PTSS (post traumatische stress stoornis)
ADHD
eetproblemen
persoonlijkheidsproblemen
somatisch (lichamelijk) onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
relatieproblemen **
seksuele problemen**
burn-out **

** deze klachten worden niet vergoed door de zorgverzekering, tenzij er naast de genoemde klacht (bijvoorbeeld relatieprobleem) ook sprake is van een DSM-V stoornis.

Welke behandeling?

Hieronder kunt u lezen dat ik cognitieve gedragstherapie (al dan niet in combinatie met mindfulness), schematherapie en e-Health gebruik als behandelvormen. En dat ik, zoveel als mogelijk is, kies voor blended behandelen en het betrekken van de naaste in de behandeling.

De behandelvorm die ik aanbied bij alle bovengenoemde klachten is cognitieve gedragstherapie (CGT), soms in combinatie met mindfulness. CGT is een evidence based behandeling, die is gebaseerd op de meest actuele GGZ richtlijnen.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag. Vervolgens leert u hoe u gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Mindfulness is een behandeling die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie. Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten. Ook voor andere klachten zoals pijn of acceptatieproblemen bij chronische lichamelijke aandoeningen kan deze behandeling bijdragen aan een betere psychische gezondheid.

Naast cognitieve gedragstherapie bied ik schematherapie aan. Schematherapie is specifiek ontwikkeld voor terugkerende lang bestaande klachten. Het gaat dan vaak om hardnekkige angst- of stemmingsklachten en langdurige problemen in het persoonlijk functioneren. Als deze problemen zo ernstig zijn dat ze uw leven voor langere periodes op allerlei terreinen negatief beïnvloeden, dan kan er (soms) sprake zijn een persoonlijkheidsstoornis. Schematherapie richt zich zowel op de problemen die u in uw huidige leven ervaart, als op ervaringen uit het verleden, die mede de oorzaak van uw problemen kunnen zijn.

Sinds 2019 kan ik de door de Technische Universiteit (TU) ontwikkelde slaaprobot Somnox inzetten bij slaapproblemen. De slaaprobot kan door middel van ademhalingsregulatie, rustgevende geluiden en geborgenheid ervoor zorgen, dat mensen langer slapen en energieker wakker worden. De slaaprobot, die er uit ziet als een kussen, bootst een menselijke ademhaling na, waardoor u ontspant en gestimuleerd wordt om in een rustgevend tempo te ademen. Daarnaast heeft de slaaprobot zelf in te stellen rustgevende geluiden, die na verloop van tijd weer uit gaan. U mag de slaaprobot een tijdje lenen om te onderzoeken of hij voor u geschikt is.

EHealth 

EHealth zijn alle digitale middelen waarmee u als cliënt kunt werken, zonder de behandelaar nodig te hebben, en op elk gewenst moment! Het gebruiken van eHealth  zorgt ervoor dat cliënt en behandelaar beiden een stap verder zijn in de behandeling, voorafgaand aan een volgend gesprek, ten opzichte van het vorige gesprek.

EHealth toepassingen kunnen we indelen in modules en apps.

De eHealth modules die ik veelal inzet zijn:

EHealth modules van MIRRO, omdat ze laagdrempelig en gebruiksvriendelijk zijn.

Veel gebruikte modules zijn: angst en paniek, depressie, slaapproblemen, chronische aandoening, scheiding, burn out, relatieproblemen, overgangsklachten, mantelzorg.

De eHealth apps die ik veel gebruik zijn:

**Mediant 5g-app

Een duidelijke, gratis app ter ondersteuning van cognitieve gedragstherapie.

**VGZ mindfulness coach. Een gratis app om mindfulness uit te oefenen.

**Zelfmonitor app van Mentaal Beter. Gratis app voor mensen die hun behandeling hebben afgerond en terugval willen voorkomen.

U kunt ook kiezen voor een 100% online behandeling waarmee u in uw eigen tempo aan uw klachten werkt. Tijdens deze behandeling kunt u overleggen met uw behandelaar via bellen of mailen.

Blended behandelen.

Ik behandel waar mogelijk blended. Dit betekent dat u in de behandeling zowel face tot face gesprekken als online interventies (eHealth, mailen met de behandelaar) aangeboden krijgt, vandaar de naam ‘blended’ (gemengd). Verschillende studies tonen aan dat blended behandelingen net zo effectief kunnen zijn als reguliere behandelingen.  De grotere mate van zelfwerkzaamheid kan gunstig zijn voor het behandeleffect. Dat is de reden dat ik blended behandel waar dat mogelijk is. De blended-care behandeling is als volgt opgebouwd:

aanmelding- intake-ROM vragenlijst afname- intakeverslag- behandelplan-behandelgesprekken (therapie in combinatie met eHealth en mailen met de therapeut)-evaluatie halverwege de behandeling-eventuele bijstelling van het behandelplan- terugvalpreventieplan- afname ROM vragenlijst en klanttevredenheidstest-afsluiting behandeling. Een uitgebreide beschrijving van de behandeling leest u onder het kopje opbouw van de behandeling.

De rol van naasten (partner, familielid)

Omdat de naaste de cliënt goed kent, kunnen zijn/haar ervaringen van groot belang zijn voor de behandeling van de cliënt.

Daarom probeer ik, uiteraard met toestemming van de cliënt, de naaste zoveel mogelijk en actief te betrekken bij de behandeling. De naaste kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in het herkennen van een eventuele terugval van de cliënt. En kan daarom betrokken worden bij het opstellen van een terugvalpreventieplan.

volgende pagina: >>