Voor wie?/ Met welke klachten? /En welke behandeling is mogelijk?

Voor wie?

Seksuologie en Psychologie Praktijk Assen is een praktijk voor volwassenen en biedt zorg in de vorm van generalistische, kortdurende behandelingen: ik richt mij op uw concrete hulpvraag en doelstellingen, zodat ik u snel en goed kan helpen. Deze behandelvorm is geschikt voor mensen met lichte tot matige psychische klachten en aandoeningen. Ik richt mij in mijn praktijk niet op een specifieke doelgroep. Alle volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden.

Met welke klachten kunt u zich aanmelden?

depressieve klachten
angstklachten
PTSS (post traumatische stress stoornis)
ADHD
eetproblemen
persoonlijkheidsproblemen
relatieproblemen**
seksuele problemen**
burn-out **

** deze klachten worden niet vergoed door de zorgverzekering, tenzij er naast de genoemde klacht (bijvoorbeeld relatieprobleem) ook sprake is van een DSM-V stoornis.

Welke behandeling?

Hieronder kunt u lezen dat ik cognitieve gedragstherapie (al dan niet in combinatie met mindfulness), ACT en e-Health gebruik als behandelvormen. En dat ik, zoveel als mogelijk is, kies voor blended behandelen en het betrekken van de naaste in de behandeling.

De behandelvorm die ik aanbied bij alle bovengenoemde klachten is cognitieve gedragstherapie (CGT), soms in combinatie met mindfulness. CGT is een evidence based behandeling, die is gebaseerd op de meest actuele GGZ richtlijnen.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag. Vervolgens leert u hoe u gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Mindfulness is een behandeling die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie. Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten. Ook voor andere klachten zoals pijn of acceptatieproblemen bij chronische lichamelijke aandoeningen kan deze behandeling bijdragen aan een betere psychische gezondheid.

Ook ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een mogelijke behandelvorm. ACT is een vorm van therapie die u helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die u tegenkomt (Acceptance), zodat u kunt blijven investeren in de dingen die u écht belangrijk vindt (Commitment). ACT bestaat uit 6 verschillende vaardigheden:

Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen

Defusie: afstand nemen van je gedachten

Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)

Hier en Nu: aandacht voor het hier en nu

Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt

Toegewijd Handelen: investeren in je waarden

Deze ACT vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. ACT is een transdiagnostische benadering. Dit betekent dat er stoornis-overstijgend gekeken wordt naar de onderliggende processen waaruit de klachten voortkomen én naar de processen die de klachten in stand houden.

Voor deelname aan een assertiviteitstraining of COMET training (versterken van je zelfbeeld) verwijs ik graag naar Psychologen Praktijk de Vaart in Assen (www.psychologenpraktijkdevaart.nl/behandeling/cursussen).

Sinds 2019 kan ik de door de Technische Universiteit (TU) ontwikkelde slaaprobot Somnox inzetten bij slaapproblemen. De slaaprobot kan door middel van ademhalingsregulatie, rustgevende geluiden en geborgenheid ervoor zorgen, dat mensen langer slapen en energieker wakker worden. De slaaprobot, die er uit ziet als een kussen, bootst een menselijke ademhaling na, waardoor u ontspant en gestimuleerd wordt om in een rustgevend tempo te ademen. Daarnaast heeft de slaaprobot zelf in te stellen rustgevende geluiden, die na verloop van tijd weer uit gaan. U mag de slaaprobot een tijdje lenen om te onderzoeken of hij voor u geschikt is.

EHealth 

EHealth zijn alle digitale middelen waarmee u als cliënt kunt werken, zonder de behandelaar nodig te hebben, en op elk gewenst moment! Het gebruiken van eHealth  zorgt ervoor dat cliënt en behandelaar beiden een stap verder zijn in de behandeling, voorafgaand aan een volgend gesprek, ten opzichte van het vorige gesprek. Het is belangrijk dat u als cliënt zelf actief aan de slag gaat en dat ook kunt doen. Daarin kan eHealth u ondersteunen, met apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan het werk kunt met oefeningen en informatie. U krijgt dus huiswerk mee, om actief te werken aan uw herstel. En als behandelaar geef ik u in de modules feedback, zodat u bij de volgende afspraak al weer een stukje verder bent.

EHealth toepassingen kunnen we indelen in modules en apps.

De eHealth modules die ik veelal inzet zijn:

EHealth modules van MIRRO, omdat ze laagdrempelig en gebruiksvriendelijk zijn.

Veel gebruikte modules zijn: angst en paniek, depressie, slaapproblemen, chronische aandoening, scheiding, burn out, relatieproblemen, overgangsklachten, mantelzorg.

De eHealth apps die ik veel gebruik zijn:

**Mediant 5g-app

Een duidelijke, gratis app ter ondersteuning van cognitieve gedragstherapie.

**VGZ mindfulness coach. Een gratis app om mindfulness uit te oefenen.

**Zelfmonitor app van Mentaal Beter. Gratis app voor mensen die hun behandeling hebben afgerond en terugval willen voorkomen.

Als u zelf een app of module heeft gevonden, kunt u die uiteraard aan mij voorleggen. We kijken dan samen of en hoe deze app of module een plek kan krijgen in de behandeling.

U kunt ook kiezen voor een 100% online behandeling waarmee u in uw eigen tempo aan uw klachten werkt. Tijdens deze behandeling kunt u overleggen met uw behandelaar via bellen of mailen.

Blended behandelen.

Ik behandel waar mogelijk blended. Dit betekent dat u in de behandeling zowel face tot face gesprekken als online interventies (eHealth, mailen met de behandelaar) aangeboden krijgt, vandaar de naam ‘blended’ (gemengd). Verschillende studies tonen aan dat blended behandelingen net zo effectief kunnen zijn als reguliere behandelingen.  De grotere mate van zelfwerkzaamheid kan gunstig zijn voor het behandeleffect. Dat is de reden dat ik blended behandel waar dat mogelijk is. De blended-care behandeling is als volgt opgebouwd:

aanmelding- intake-ROM vragenlijst afname- intakeverslag- behandelplan-behandelgesprekken (therapie in combinatie met eHealth en mailen met de therapeut)-evaluatie halverwege de behandeling-eventuele bijstelling van het behandelplan- terugvalpreventieplan- afname ROM vragenlijst en klanttevredenheidstest-afsluiting behandeling. Een uitgebreide beschrijving van de behandeling leest u onder het kopje opbouw van de behandeling.

De rol van naasten (partner, familielid)

Omdat de naaste de cliënt goed kent, kunnen zijn/haar ervaringen van groot belang zijn voor de behandeling van de cliënt.

Daarom probeer ik, uiteraard met toestemming van de cliënt, de naaste zoveel mogelijk en actief te betrekken bij de behandeling. De naaste kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in het herkennen van een eventuele terugval van de cliënt. En kan daarom betrokken worden bij het opstellen van een terugvalpreventieplan.

Samenwerking met andere professionals

Aangezien uw mentale gezondheid samenhangt met andere aspecten die voor u belangrijk zijn, zoals uw lichamelijke gezondheid, uw sociale contacten en uw dagbesteding, werk ik nauw samen met andere zorgprofessionals. Deze kunt u vinden onder het kopje “Samenwerking”.

volgende pagina: >>