De belangrijkste informatie op een rij!

De wachttijd:

De wachttijd is wisselend. De informatie die u over de wachttijd op mijn site kunt vinden, wordt 1 keer per week bijgewerkt.

Intake:
Als u zich heeft aangemeld zal er eerst een intake plaatsvinden. In de intake wordt in 1 of 2 gesprekken zorgvuldig nagegaan welke problemen er spelen. Het invullen van een vragenlijst kan een aanvulling zijn op de informatie die u zelf kunt geven.

Na afloop van de intake is er geen wachttijd tot de behandeling start. Er wordt een intakeverslag gemaakt en er wordt een behandelplan opgesteld waarin o.a. wordt beschreven wat het doel van de behandeling is en hoe dit kan worden bereikt door een gezamenlijke inspanning van mij als behandelaar en u als cliënt.

Behandelingsvormen:
De soort therapie is afhankelijk van uw klachten. Vaak zal er sprake zijn van cognitieve gedragstherapie, soms gecombineerd met mindfulness. In ieder geval zijn de behandelingswijzen zoveel mogelijk evidence-based. Ook kan er in samenspraak met u e-Health worden ingezet ter ondersteuning van uw behandeling. Sinds 2020 zijn er ook volledige eHealth behandelingen mogelijk. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met “blended care”, dat betekent zowel face-to-face gesprekken als ook hulpverlening via mail en tekstbericht contact met de therapeut. SPPA maakt gebruik van externe eHealth providers zoals de modules van Mirro en Therapieland.

In mijn praktijk worden zowel de intake als de behandeling door mijzelf gedaan.

E Health:
Wilt u meer informatie over e-Health dan kan ik u verwijzen naar de website van GGZ Nederland via de volgende link (link) http://www.ggznederland.nl/themas/e-health

Informatie uitwisseling:
Als behandelaar wissel ik informatie uit met uw verwijzer, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit betreft in het begin informatie over uw klachten, diagnose en de voorgenomen behandeling.
Uw verwijzer wordt op de hoogte gesteld als er wijzigingen plaats vinden in de behandeling.
Na afloop van de behandeling ontvangt uw verwijzer schriftelijke informatie over het behandelverloop en de reden van afsluiting van de therapie.

Behandeleffect meten via ROM:
Sinds enige tijd wordt er door psychologen gebruik gemaakt van de ROM (Routine Outcome Monitoring).
Dit is een methode waarbij aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling metingen gedaan worden van de toestand van de cliënt. Dit gebeurt door een vragenlijst in te vullen. Door de ROM metingen krijgt de psycholoog een beter inzicht in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Ook wordt duidelijk of er bijgestuurd moet worden in de behandeling.

Cliëntervaring meten via CQ-index:

Aan het einde van de behandeling zal ik u vragen om een vragenlijst in te vullen, de CQ-index. Deze meet de zogeheten klanttevredenheid. U kunt hiermee een aantal aspecten van de behandeling beoordelen. Dit mag ook anoniem. De CQ-i helpt mij als hulpverlener om de hulp aan u als cliënt te optimaliseren. Kritiek, positief én negatief, neem ik serieus.

Samenwerking met andere hulpverleners, lokaal en in de regio:

In heb sinds jaren een goede samenwerking met mijn collega huisartsen en praktijkondersteuners uit het gezondheidscentrum waar ik werk. Er zijn korte lijnen, hetgeen het overleg en de consultatie makkelijk maakt. SPPA werkt in de informatie-uitwisseling volgens de normen van de LGA. Dat staat voor landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts en basis GGZ. Als u meer wilt weten, kunt u hierover lezen op: LGA

Daarnaast heb ik een goed contact met verschillende huisartsen en medisch specialisten in Assen en in de regio (Drenthe en Groningen). Mijn praktijk heeft een samenwerkingsverband met GGZ-praktijk BAS in Coevorden. Met deze collega’s heb ik regelmatig overleg.

Vergoeding van verschillende behandelingen

Als gezondheidszorgpsycholoog vallen de behandelingen die ik geef onder de basiszorgverzekering. U heeft, buiten uw eigen risico om, geen extra kosten aan de behandeling.

Een uitzondering hierop geldt voor cliënten die verzekerd zijn bij Menzis/Anderzorg. Per 2022 gaat SPPA geen contract meer aan met deze verzekeraar. Dit betekent voor u als verzekerde bij Menzis/Anderzorg dat u wel bij mij in behandeling kunt komen, maar een deel van de behandeling zelf zult moeten betalen, afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met uw zorgverzekeraar.

Ook partnerrelatietherapie (PRT) en seksuologische therapie worden (meestal) niet vergoed. PRT kost 140 euro per consult van 60 minuten, een seksuologisch consult kost 105 euro (45 minuten).

volgende pagina: >>