Samenwerking

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met onder andere uw lichamelijke gezondheid, uw sociale contacten en uw dagbesteding. SPPA werkt daarom samen met andere hulpverleners om u goede zorg te kunnen geven. SPPA heeft een samenwerkingsovereenkomst met de huisartsen van Gezondheidscentrum Assen-Oost en met Praktijk BAS in Coevorden (GGZ instelling). In het gezondheidscentrum werk ik samen met de POH-GGZ, de POH-jeugd, en de diëtist. Dezelfde locatie zorgt voor korte lijntjes in het samenwerken.

Daarnaast werkt SPPA samen met tal van huisartspraktijken in Assen en de provincie Drenthe, waarbij de samenwerking bestaat uit overleg en consultatie met huisartsen en praktijkondersteuners van de huisarts. SPPA werkt verder samen met de GGZ, de psychiatrie in het WZA ziekenhuis, een praktijk voor psychomotorische therapie, een mindfullness praktijk, meerdere psychologenpraktijken en met het wijkteam Vaartwelzijn.

Welke informatie wordt uitgewisseld met andere hulpverleners?

Als behandelaar wissel ik informatie uit met uw verwijzer, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Aan het begin van de behandeling wordt dan informatie over uw klachten, diagnose en de voorgenomen behandeling schriftelijk gedeeld met de verwijzer.
Uw verwijzer wordt op de hoogte gesteld als er wijzigingen plaats vinden in de behandeling.
Na afloop van de behandeling ontvangt uw verwijzer schriftelijke informatie over het behandelverloop en de reden van afsluiting van de therapie. SPPA werkt in de informatie-uitwisseling met de huisarts conform de richtlijn zoals beschreven in de LGA. Dat zijn de landelijke samenwerkingsafspraken tussen de huisarts en de GGZ. Alle afspraken kunt u nalezen via: ggzstandaarden

Informatie-uitwisseling met andere hulpverleners dan uw verwijzer wordt uitsluitend gedaan na uw schriftelijke toestemming. De uitwisseling kan telefonisch of schriftelijk zijn.

volgende pagina: >>