Behandeling in de basis-ggz en vergoeding

Behandeling in de basis-ggz.
Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de basis-ggz. U heeft hier een verwijzing voor nodig van uw huisarts.

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn 4 prestaties in de basis-ggz.
1. basis-ggz kort
2. basis-ggz middel
3. basis-ggz intensief
4. basis-ggz chronisch

Uw behandelaar deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij 1 van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw behandelaar stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar sinds 2016 een onvolledig behandeltraject in rekening brengen.
Elke prestatie heeft een maximum tarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw ggz-behandelaar heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.
Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt verrekend met uw eigen risico.
SPPA heeft een contract met alle zorgverzekeraars!

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 € 114,41 per sessie.

Indien een consult niet voor vergoeding in aanmerking komt, zijn de kosten 105 euro per consult.

Partnerrelatietherapie duurt minimaal 60 minuten, de kosten zijn 140 euro per 60 minuten. Vaak wordt in overleg met u 1,5 uur genomen voor een partnerrelatiegesprek. De kosten zijn dan 210 euro per gesprek.

volgende pagina: >>