Behandeling in de generalistische ggz en vergoeding

De zorg die ik bied is monodisciplinaire, kortdurende generalistische GGZ. Deze vorm valt binnen de basisverzekering. U heeft hier een verwijzing voor nodig van uw huisarts. De kosten worden per consult bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U vindt dit terug op uw declaratie-overzicht.

Let op: de zorg die ik bied valt onder de basisverzekering, maar wordt verrekend met uw eigen risico.
SPPA heeft een contract met alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis/Anderzorg. Als u verzekerd bent bij Menzis/Anderzorg krijgt u slechts een deel van de behandeling vergoed. U dient zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de exacte voorwaarden en het vergoedingspercentage.

Tarief voor een niet-basispakket consult.
Het maximum tarief voor een niet-basispakketconsult consult, vastgesteld door de NzA, is voor 2024 

€ 131,82 per sessie van 60 minuten.

Indien een consult niet voor vergoeding in aanmerking komt, zijn de kosten 105 euro per consult (45 minuten).

Partnerrelatietherapie duurt minimaal 60 minuten, de kosten zijn 140 euro per 60 minuten. Vaak wordt in overleg met u 1,5 uur genomen voor een partnerrelatiegesprek. De kosten zijn dan 210 euro per gesprek.

Afspraken kunnen 48 uur tevoren worden afgezegd, telefonisch of per mail. De kosten voor een no-show tarief bedragen 60 euro.

Per 2022 is er een nieuwe bekostiging, deze heet het zorgprestatiemodel (ZPM).

Vanaf 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen vanaf 18 jaar op een nieuwe manier door de zorgverzekeraar in rekening gebracht, namelijk via het ZPM. Voor cliënten is het belangrijkste verschil dat de rekening duidelijker en begrijpelijker wordt en dat het eigen risico vanaf 2022 elk jaar in rekening wordt gebracht.

volgende pagina: >>