Burn-out

Bij een burn-out is iemand door langdurige stress en overbelasting
emotioneel en lichamelijk volledig uitgeput geraakt.
De symptomen die horen bij een burn-out zijn:

•energieverlies, futloosheid
•weinig emotionele reserves
•u raakt veel sneller van slag
•alles kost meer energie dan voorheen
•een negatieve/cynische houding t.o.v. anderen of uw werk
•u vindt dat u minder goed presteert

Achteraf gezien heeft een burn-out zich soms “aangekondigd” door :

•concentratieproblemen

•vergeetachtigheid

•besluiteloosheid

•lusteloosheid

•verhoogde onzekerheid

•slapeloosheid

Burn-out ontstaat door een opeenstapeling van stress en frustratie, meestal over een aantal jaren. Vaak herkennen mensen de voortekenen niet. “Opeens” bent u dan zo uitgeput dat u niets meer kunt.
De oorzaken van een burn-out zijn in te delen in 3 categorieën.
1. Werk: vooral mensen in sociale beroepen waarbij contacten
intensief zijn, in combinatie met een hoge werkdruk zijn gevoelig
voor burn-out.
2. Persoonlijke karaktertrekken: mensen die te hoge eisen aan
zichzelf stellen.
3. Sociale steun en waardering: hoe minder sociale steun en
waardering, hoe meer kans op burn-out klachten.
Uit onderzoek blijkt dat een burn-out goed te behandelen valt met behulp van Cognitieve Gedrags Therapie (CGT).
CGT gaat er van uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor iemand de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.
CGT en Mindfulness

Samen met de therapeut ontdekt u hoe niet-functionele denkgewoonten ontstaan. Door oefeningen in de behandelkamer en thuis komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.
Naast CGT wordt in de behandeling gebruik gemaakt van mindfulness.
Mindfulness is een methode waarbij u leert om aanwezig te zijn in, en aandacht te hebben voor het hier en nu. Door beter de aandacht te sturen, kunt u afstand nemen van negatieve gedachten in uw hoofd. U leert bewust keuzes te maken, in plaats van automatisch te reageren.
Hierdoor bent u zich eerder en beter van stressprikkels bewust, en leert u anders om te gaan met gedachten die tot somberheid en angst kunnen leiden. Mindfulness is een vaardigheid die u kunt oefenen en is bewezen effectief.

Een burn-out wordt door de zorgverzekering niet erkend als een klacht die door de basisverzekering wordt vergoed.

Sommige verzekeraars vergoeden de behandeling van deze klacht wel vanuit de aanvullende verzekering. U dient dit zelf met uw eigen zorgverzekeraar te overleggen.

volgende pagina: >>