Klachtenregeling

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Als u klachten heeft over mij of de behandeling die ik geef, dan kunt u die altijd met mij bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kunt u met uw klacht bij het NIP terecht. Mijn lidmaatschapsnummer is 18413.

Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg (Wkkgz), de overkoepelende organisatie voor vrijgevestigde GGZ therapeuten.

U kunt de klachtenregeling vinden via: psynip.nl/over-ons/klachtenreglement

Hier vindt u ook een klachtenformulier dat u kunt invullen.

volgende pagina: >>