Ggz Kwaliteitsstatuut

 

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben.
Ook SPPA heeft dit kwaliteitsstatuut.
Op deze pagina vindt u enkele elementen uit de inhoud van dit statuut.

Eenmanspraktijk :
Praktijk SPPA is een zogenaamde eenmanspraktijk van A.M.C.G. Ixkes, GZ-Psycholoog in het Gezondheidscentrum Assen-Oost.

De praktijk is open op kantooruren en op afspraak in de avonduren.
Tijdens vakanties of bij ziekte is er waarneming georganiseerd. Cliënten worden hiervan op de hoogte gesteld.
In enkele gevallen kunnen er speciale afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid buiten kantooruren.
In enkele gevallen kunnen er speciale afspraken gemaakt worden over telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren (telefonisch of per e-mail).


Procedure bij de start van de behandeling:

Aanmelding

Telefonische aanmelding bij mevr. A.M.C.G. Ixkes (Anastasia) 06-48745644 of per mail naar infosppa@gmail.com of via website.

Dan wordt het aanmeldingsformulier verstuurd naar mevr. A.M.C.G. Ixkes (Anastasia) 06-48745644, vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.
Het intakegesprek heeft u met mevr. Ixkes.
Vervolgens wordt een hulpverleningsovereenkomst/indicatiestelling opgesteld.
In het algemeen volgt dan een onderzoeksfase met vragenlijsten, eventueel psychologisch onderzoek en nadere gesprekken.
De bevindingen en het behandelplan worden besproken.
Er zijn regelmatige evaluaties en eventuele bijstellingen van het behandelplan.

Procedure tijdens en na de behandeling:

Er wordt gewerkt volgens een gezamenlijk vastgesteld behandelplan.
In het algemeen gebeurt dit vooral binnen het kader van zogenaamde cognitieve gedragstherapie.
Geregeld (gemiddeld eens in de vier gesprekken) wordt stilgestaan bij het verloop van de behandeling en bij de vraag of er aanpassingen nodig zijn.
Op het eind van de behandeling wordt de behandeling geëvalueerd, indien nodig worden ook de resultaten van de betreffende tests (zie ROM) besproken.
Op het eind van de diagnostische fase en op het eind van de behandeling ligt er verslaglegging, die met de cliënt besproken wordt. Deze wordt uitsluitend verstuurd na schriftelijke accordering door de cliënt.

Contracten met verzekeraars:
Er zijn contracten met alle verzekeraars en koepelorganisaties.
De koepelorganisaties zijn:

  • VGZ (VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, VGZ Cares)
  • DSW (DSW, Stad Holland, ASR, Ditzo, de Amersfoortse)
  • VRZ Multizorg (ONVZ, VVAA, PNO, Eno, Zorg en zekerheid, Salland, Holland zorg, Zorgdirect)
  • Menzis (Menzis, Anderzorg)
  • Zilveren Kruis/Achmea (Zilveren kruis, Pro life, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco, IAK, Aevitae Achmea)
  • CZ (CZ, Ohra, Delta Lloyd)
  • Caresq (Promovendum, Besured, National Academic)
  • de Friesland

ROM:
Met ingang van 2017 zijn praktijken zoals de mijne verplicht om effectonderzoek te doen van de behandeling. Dit gebeurt met de zogenaamde ROM (routine-outcome monitoring). Dit betekent, dat enkele vragenlijsten in het begin van de behandeling worden afgenomen en tevens op het eind van de behandeling. Bovendien wordt op het eind van de behandeling een kort onderzoek gedaan naar de mate waarin u tevreden bent met de praktijk en hulpverlening. Deze gegevens worden geanonimiseerd en landelijk aangeleverd (tenzij u hier bezwaren tegen heeft).

Tarieven
Bij verzekeraars waarmee ik contracten hebben afgesloten zijn de tarieven verschillend, afhankelijk van de contractering. Voor de cliënt heeft dit geen financiële consequenties. Bij hem/haar kan alleen het zogenaamde eigen risico aangesproken worden.
Meer informatie treft u op de pagina Vergoeding

Klachtenregeling
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Als u klachten heeft over mij of de behandeling die ik geef, dan kunt u die altijd met mij bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kunt u met uw klacht bij het NIP terecht. Mijn lidmaatschapsnummer is 18413.

 

Naast het ggz-kwaliteitsstatuut is SPPA sinds 2017 in het bezit van het Keurmerk in de Basis GGZ (KiBG).

keurmerkBGGZ

volgende pagina: Ervaringen van andere cliënten >>