Opbouw van de behandeling

Opbouw van de (blended-care) behandeling: van intake tot afronding.

Aanmelding

De behandeling start bij de aanmelding: u belt of mailt mij voor het maken een eerste afspraak. U zorgt ervoor dat u vóór het eerste gesprek een verwijsbrief van de huisarts heeft.

Intake

Voorafgaand aan het eerste gesprek (intake) vraag ik u een digitale vragenlijst in te vullen. Het doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen in uw huidige klachten en problemen. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de situatie thuis of uw sociale contacten. Deze vorm van onderzoek noemen wij Routine Outcome Monitoring (ROM). Door de vragenlijsten op bepaalde momenten af te nemen kan ik het effect van uw behandeling volgen.

In het eerste gesprek, de intake, maken we kennis met elkaar en we bespreken samen wat uw klachten, uw zorgen en uw doelen zijn. Als we helder hebben waar u aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past. U beslist uiteraard zelf of u de behandeling wilt starten.

Een goede match is heel belangrijk! Ik vraag u aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij mij in behandeling wilt gaan. En als u andere of zwaardere zorg nodig heeft, dan bespreek ik met u de vervolgstappen. Ook als de zorg niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, geef ik dat aan.

Behandeling

De behandeling bestaat uit gesprekken met mij, eventueel aangevuld met e-health (online zorg). Behandelgesprekken in combinatie met e-health en mailcontact met de hulpverlener noemt men “blended care” (gemengde zorg). Voor de behandeling kunnen verschillende therapievormen worden ingezet, ik werk vooral met cognitieve gedragstherapie.
De keuzes en afspraken die we samen maken, leg ik vast in een behandelplan. Hierin staan uw klachten, de behandelvorm en uw behandeldoel(en) beschreven. Een behandeldoel kan bijvoorbeeld zijn: grenzen leren stellen, leren ontspannen of hulp leren vragen. We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen. U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kunt. En als u een naaste (familie, vriend, partner) wilt meenemen naar een gesprek, dan kan dat. Ik zal dat zelf ook vaak voorstellen.

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen, of is er bijsturing nodig? Vindt u de behandeling prettig en zinvol? Aan het einde van de behandeling wordt ook opnieuw een ROM vragenlijst afgenomen. Ook wordt u gevraagd om een klanttevredenheidstest in te vullen (de CQ-i). De resultaten worden met u besproken.

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang dat is, bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

Tijdens de afsluiting wordt een terugvalpreventieplan gemaakt en wordt besproken hoe u kunt herkennen dat het slechter gaat. Wat zijn de signalen waar u aan kunt merken dat het de verkeerde kant op gaat? Wat weet u van uzelf wat er gebeurt wanneer het slechter met u gaat? Waaraan kunt u dat merken? Welke signalen geeft uw lichaam (bijvoorbeeld rugpijn, hoofdpijn), uw geest/psyche (piekeren, concentratieproblemen), of wat weet u dat u doet als het slechter gaat (terugtrekken, niet meer gaan sporten). Het terugvalpreventieplan krijgt u mee naar huis. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth modules.

volgende pagina: >>