Opbouw van de behandeling

Opbouw van de (blended-care) behandeling

De behandeling start bij de aanmelding: u belt of mailt mij voor het maken een eerste afspraak. U zorgt ervoor dat u vóór het eerste gesprek een verwijsbrief van de huisarts heeft.

Voorafgaand aan het eerste gesprek (intake) vraag ik u een digitale vragenlijst in te vullen. Het doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen in uw huidige klachten en problemen. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de situatie thuis of uw sociale contacten. Deze vorm van onderzoek noemen wij Routine Outcome Monitoring (ROM). Door de vragenlijsten op bepaalde momenten af te nemen kan ik het effect van uw behandeling volgen.

Tijdens het eerste gesprek, de intake, maakt u kennis met mij en worden uw problemen in kaart gebracht. We bespreken samen uw klachten, uw zorgen en uw verwachtingen van de behandeling. U beslist zelf of u de behandeling wilt starten. Uw behandelaar neemt met u door wat op dat moment de voornaamste klachten zijn en aan welke doelen u gaat werken.

De behandeling bestaat uit gesprekken met mij, eventueel aangevuld met e-health (online zorg). Behandelgesprekken in combinatie met e-health en mailcontact met de hulpverlener noemt men “blended care” (gemengde zorg). Voor de behandeling kunnen verschillende therapievormen worden ingezet, ik werk vooral met cognitieve gedragstherapie.
De keuzes en afspraken die we samen maken, leg ik vast in een behandelplan. Hierin staan uw klachten, de behandelvorm en uw behandeldoel(en) beschreven. Een behandeldoel kan bijvoorbeeld zijn: grenzen leren stellen, leren ontspannen of hulp leren vragen.

Er wordt minimaal één evaluatiegesprek vastgelegd in het behandelplan. In dat gesprek evalueren we samen of we op de goede weg zitten en of er bijsturing nodig is. Maar naast dit evaluatiegesprek evalueren we voortdurend tijdens de gesprekken hoe de behandeling verloopt en of er moet worden bijgestuurd.

Aan het einde van de behandeling wordt opnieuw een ROM vragenlijst afgenomen. Ook wordt u gevraagd om een klanttevredenheidstest in te vullen (de CQ-i). De resultaten worden met u besproken. Tijdens de afsluiting wordt een terugvalpreventieplan gemaakt en wordt besproken hoe u kunt herkennen dat het slechter gaat. Wat zijn de signalen waar u aan kunt merken dat het de verkeerde kant op gaat? Wat weet u van uzelf wat er gebeurt wanneer het slechter met u gaat? Waaraan kunt u dat merken? Welke signalen geeft uw lichaam (bijvoorbeeld rugpijn, hoofdpijn), uw geest/psyche (piekeren, concentratieproblemen), of wat weet u dat u doet als het slechter gaat (terugtrekken, niet meer gaan sporten).

 

 

 

 

 

volgende pagina: >>