Category Archives: Vergoeding

Opbouw van de behandeling

Opbouw van de (blended-care) behandeling De behandeling start bij de aanmelding: u belt of mailt mij voor het maken een eerste afspraak. U zorgt ervoor dat u vóór het eerste gesprek een verwijsbrief van de huisarts heeft. Voorafgaand aan het eerste gesprek (intake) vraag ik u een digitale vragenlijst in te vullen. Het doel van […]

Read more

Zorgvraagzwaarte

Zorgvraagzwaarte Wanneer aan de diagnose eis voldaan is, bepaalt de zorgvraagzwaarte het type behandeling dat u in de basis GGZ vergoed krijgt. De verschillende behandelingen (zorgproducten) heten Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Kort: Er is sprake van lichte problematiek, met relatief weinig klachten en beperkte impact op het dagelijks functioneren. Middel De problematiek is matig […]

Read more

Behandeling in de basis-ggz en vergoeding

Behandeling in de basis-ggz. Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de basis-ggz. U heeft hier een verwijzing voor nodig van uw huisarts. In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn 4 prestaties in de basis-ggz. […]

Read more
volgende pagina: >>